Astma behandling. Information och mediciner. Inhalatorer och piller. Albuterol, Ventolin, Advair, Montelukast.

Bronkial astma är ett ihållande inflammatoriskt lungtillstånd som skapar hyperresponsivitet i andningsorganen, slemhinnor, liksom slemhinnanödem, vilket medför relativt enkelt att fixera luftrörelser. Irriterande medel, luftgiftningar, vinter, fysisk ansträngning, fasta luktar och även läkemedel förekommer höjande variabler för bronkial astma.

Om du tror att du har bronkial astma, kommer din läkare säkert att få en individ såväl som familjemedlemmar bakgrund tillsammans med att analysera dig. Några läkare kan efter det föreslå ett bronkial astmaläkemedel (normalt en inhalator), be dig ta det ett par veckor, och därefter ordna en retur och se om medicinen minimerar dina andningsskyltar.

Bronkial astma är i allmänhet ett långvarigt tillstånd.

Antiinflammatoriska steroidläkemedel tas dag för dag för att hantera bronkial astma samt skydda mot astmaattacker i bronkier. Din skapade astmaaktivitetsstrategi för astma minskar inte helt enkelt din risk för att du behöver första hjälpen.

Den astmaaktiva strategin i bronkial avslöjar din dagliga terapi, till exempel vilken typ av medicin du ska ta och när du ska ta dem. Din strategi förklarar bara hur man ska reglera bronkial astma på lång sikt och också hur man hanterar att förvärras astma eller strejker.

Bronkial astma orsakar regelbundet irriterande ämnen som växtpollen, allergen, roaches, mögel och mögel samt dammdjur. Giftiga irriterande luftburna, såsom rök, luftföroreningar, kemiska rök samt fasta dofter, läkemedel.

Effektiv behandling av känslig bronkialastma består i att känna igen och förebygga irritationer som orsakar tecken, utnyttjar medicineringsbehandlingar och skapar också en nödsituationsaktivitet förberedelser för allvarliga strejker.

Andningsvägarna är rör som leder in luften såväl som ut ur dina lungor. Individer som har bronkial astma har irriterad andningsvägar. Svullnaden gör andningsvägarna betas såväl som extremt känsliga. Luftpassagen tenderar ofta att reagera mycket på speciella andning i föreningar. Om du har bronkial astma, kan du ta en energisk funktion när du tar hand om sjukdomen.

Hantera din medicinsk professionell för att hantera olika andra problem som kan hindra astmaadministration av bronkial.

Att förvänta sig damer som har bronkial astma efterfrågan att hantera sjukdomen för att garantera en stor syreförsörjning till sina barn. Dålig bronkial astma kontroll ökar risken för preeklampsi, ett problem där en förväntad kvinna skapar högt blodtryck och hälsosamt protein i käken.

Genom andningsluften kommer in i näsan eller munnen i övre luftvägarna, varefter det kommer till luftröret, vilket därefter grenar rakt in i 2 stora bronkier för att komma till lungorna.

Med astma i luftvägarna är andningsorganen överkänsliga och lätt inflammerade av särskilda triggers som kallas astmatiska triggers.

Majoriteten av personer med bronkial astma kommer säkert att ges en reduktionsinhalator. Du använder en reduktionsinhalator för att behandla dina tecken när de äger rum. De måste underlätta dina tecken inom några minuter.

Om du använder reduktionsmedel och även förhindrande inhalatorer inte klarar av din bronkialastma, kan du behöva en inhalator som innehåller båda.

Blanda inhalatorer används varje dag för att hjälpa till med att sluta tecken som inträffar samt ge varaktig lindring om de händer.

Antiinflammatoriska läkemedel är en av de mest avgörande termerna för många personer med bronkial astma. Dessa livräddande droger undviker astmaattacker i astma och också arbete genom att minimera svullnad såväl som slemhinnor i luftvägarna. På grund av detta är luftvägarna mycket mindre känsliga och mycket mindre troligt att de svarar på bronkial astma triggers och även utlöser bronkial astma tecken.

Bronkial astmainhalatorer är en av de mest typiska och även tillförlitliga metoderna för att ge bronchial astma mediciner till lungorna.

Astma behandling. Information och mediciner. Inhalatorer och piller. Albuterol, Ventolin, Advair, Montelukast.Både stora typer av astmamediciner i bronkial är reduktionsmedel och även förebyggande medel. Dessa är vanligtvis i inhalatorer eller flatterers. Det finns dessutom en förhindrande som är en tablettdator, som används av vissa individer.

Det är viktigt att du förstår bara hur man tar dina läkemedel och också varför du tar dem. Granska dina tecken och symtom samt bronkial astma kontroll med din läkare och samarbeta också för att få bästa möjliga behandling och dosering av läkemedel för att säkerställa att du kan leva ett regelbundet liv, obegränsad av astma och symptom i bronkial astma.

Eftersom bronkial astma skapar motstånd, eller blockering, andas ut luft, kallas det en obstruktiv lungsjukdom. Den kliniska termen för sådana lungproblem är beständigt obstruktivt lungtillstånd.

När andningsflöden blir inflammerad eller förorenad aktiveras ett övergrepp.

Det allra bästa sättet att förbättra ditt problem och också leva ditt liv på dina villkor är att ta reda på allt du kan om din astma i astma och vad du kan göra för att göra det mycket bättre.

Smärtstillande såväl som icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, såsom advil, kan skapa bronkial astma för att bli värre hos specifika personer. Dessa läkemedel borde inte tas utan råd från ditt hälsovårdsföretag.

Beclometason (Beclovent), flutikason (Flovent, Arnuity), budesonid (Pulmicort) och även triamcinolon (Azmacort) är instanser av andning i kortikosteroider.

Några snabbmedicinska bronkialmediciner består av Albuterol (ProAir HFA, Proventil HFA, Ventolin HFA) Levalbuterol (Xopenex HFA) Metaproterenol Terbutalin.

Förebyggare består i vissa fall av en 2: a medication tillsammans med andningen i kortikosteroid.

Alla läkemedel som består av motsvarande behandlingar har möjliga biverkningar.

Flera av dessa inhalatorer kallas doserade doseringsinhalatorer där inhalatorn själv driver medicinen direkt in i lungorna. Olika andra inhalatorer slås på genom att andas andas, och även dessa kallas fullständigt torra pulverinhalatorer eller andningsaktiverade inhalatorer. Olika typer av inhalatorer kan fungera mycket bättre för olika människor, men båda typer av inhalatorer arbetar för bronkial astma tecken och symptomkontroll om de används korrekt.

Behandling av bronkial astma kan skilja sig från inhalatorer till dentalläkemedel till läkemedel som levereras i en nebulisator eller andningsutrustning. Få en mycket bättre förståelse för hur bronkial astma läkemedel fungerar och ta reda på allt naturliga bronkial astma lösningar tillsammans med medel för att kontrollera din andning i huset.

Köp Albuterol online. Beställ generisk Singulair (Montelukast). Billiga Ventolin. Lågt pris Proventil.

Vid varje utcheckning kommer din läkare säkert fråga om tecken under föregående månad. Om dina tecken och symtom i bronkial astma skapar problem kan din läkare förbättra din behandling. Detta kan vara en ökning av de olika doserna dagligen, en modifiering av en kraftfullare dosering, eller en andra medicinering (en inhalator eller tablettdatorer).

Din läkare måste också undersöka att du använder din inhalator på rätt sätt.

Bronkial astma tecken kan blossa en gång i taget och det kan inte finnas någon uppenbar anledning att. Ändå finner vissa individer att tecken och symtom intensifieras av triggers som träning och växtpollen. Dessa punkter skapar din kropp för att generera kemiska material som kallas leukotriener, vilket skapar svullnad. Montelukast (Singulair) hjälpmedel hanterar tecken och symptom på bronkial astma genom att hindra effekterna av dessa leukotriener. Det är särskilt användbart för individer vars bronkial astma tecken induceras genom träning eller säsongsallergiska reaktioner som hö hög temperatur.

Det kommer säkert att erbjuda dig ännu mer information om montelukast och kommer säkert att ge dig en komplett checklista över de negativa effekter som du kan uppleva från att ta den. Ta montelukast när det är vardagligt, på natten. Dosen för vuxna är en 10 mg tablettdator. Montelukast kommer säkert inte att erbjuda dig omedelbar lindring om du har ett astmaanfall i bronchialt tillstånd. När montelukast används för att undvika andningsproblem under hela träningen, borde den tas minst 2 timmar före träning. Om du tar daglig montelukast, borde du inte ta en extra dos före träning.

Advairinhalatorn består av flutikason samt salmeterol som energetiska komponenter. Dessa används för att hantera långlivad obstruktiv lungsjukdom och även bronkial astma. Flutikason är ett kortikosteroid som är jämförbart med hydrokortison som produceras från binjurarna, och även Salmeterol kommer från en kurs av långverkande bronkodilatorer.

Advair inhalator är inte ett räddningsmedel för bronkial astma. Det är planerat för behandling av vidhängande bronkial astma samt för varaktig botemedel mot tecken.

Vanliga negativa effekter av att använda Advair är förkylningar, värk i halsen, heshet, andningssvårigheter, hosta, migrän, ljushårhet, kvast och även kasta upp. 3,4 Salmeterol, bland drogerna i Advair, kan skapa upphöjt hjärta pris, högt blodtryck, bröstkänsla, skakningar eller ångest.

Albuterol (även kallad salbutamol) används för att hantera sissning och även brist på andetag utlöst av andningssvårigheter som bronkial astma. Det är en snabbmedicin.

Dosen är baserad på ditt kliniska problem, ålder, vikt, samt åtgärder för behandling. Höj inte din dos eller använd det här läkemedlet regelbundet än det du föreslagit utan din medicinska yrkesbehörighet. Albuterol kommer som en lösning (vätska) för att andas in genom munnen genom att använda en unik strålförstörare (enhet som omvandlar medicin direkt till en dis som kan andas in) och även som en aerosol eller pulver som andas in genom munen och använder en inhalator . Albuterol hanterar tecken och symptom på bronkial astma och även annan annan lungsjukdom, men läker inte dem. Sluta inte använda albuterol utan att tala med din läkare. Innan du använder albuterolinhalatorn eller strålningsförstärkaren för första gången, granskade de skapade riktningarna som innehåller inhalatorn eller nebulisatorn.

Albuterol avviker den glatta muskelmassan som gränsar till luftvägarna. Detta hjälper luftpassagen att öppnas.

Ventolin (albuterol) är en bronkodilator som avvecklar muskelvävnad i luftpassagen och ökar också luftcirkulationen till lungorna. Ventolin HFA används för att hantera eller undvika bronkospasm hos individer med relativt lätt att fixa obstruktiva luftvägarna. Albuterol andning används också för att stoppa träningsinducerad bronkospasm.

Symbicort har en blandning av budesonid och även formoterol. Symbicort är en doseringsinhalator med röd dosering. Budesonid är en steroid som sänker svullnad i kroppen. Formoterol är en bronkodilator som sparkar tillbaka muskelmassa i andningsorganen för att öka andningen. Symbicort används endast om bronkial astma är allvarlig eller inte välkontrollerad vid olika andra varaktiga astmamediciner.

 

Main